ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

      "บ้านไพบูลย์" เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และได้ตั้งเป็น ตำบลไพบูลย์ เมื่อเดือน มิถุนายน 2525 ขณะนั้นมีหมู่บ้านในเขตปกครอง จำนวน 8 หมู่บ้าน ต่อมาได้แยกออกจากอำเภอน้ำยืน มาขึ้นกับ กิ่งอำเภอน้ำขุ่น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2539 โดยมีหมู่บ้านในเขตปกครอง จำนวน 15 หมู่บ้าน

      องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2540 ต่อมาได้รับการปรับขนาดหน่วยงานจากประเภท องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ตาม มติคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชานี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 29 มีนาคม 2553 "องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านอิสานเศรษฐกิจ ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบัน มีหมู่บ้านในเขตปกครอง จำนวน 15 หมู่บ้าน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น โดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น ประมาณ 16 กิโลเมตร และอยู่จาก ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 116 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 112 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,747 ไร่

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ