สำนักปลัด

นายสนอง บุญเพิ่ม

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 081-2653293

พนักงานส่วนตำบล

นายสุรัตน์ เงางาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกชพรรณ กาพย์แก้ว

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางกัลยา นบนอบ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาววระจิตร์ มาตรนอก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางศิริพร กรุณา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พ.อ.อ.ชลมาตร มาตรนอก

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวอรสา บุญยอด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายธีระพงษ์ ทาธิวัน

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสิทธิชัย แก้วอาสา

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอิสราภรณ์ แก้ววงษา

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายสันติ ยั่งยืน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิจิตร สรกเมียะ

ช่างไม้(ทักษะ)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ