กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายสวาดิ นัยนิตย์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 065-3816545

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวกานต์ธิดา ศรีบุญเรือง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรกรปฏิบัติงาน

นางสาวพัชริน นันทา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าราชการครู

นางสุธาสินี ลีลา

ครู คศ.2

นางบังอร วงค์พิลา

ครู คศ.2

นางแสงจันทร์ สะภา

ครู คศ.2

นางอุไรรัตน์ ดอกบัวหลวง

ครู คศ.2

นางอรุนณี เคนโสภา

ครู คศ.2

นางราตรี ศรีสุวรรณ

ครู คศ.2

นางประภัสสร คำสุข

ครู คศ.2

นางสาวธีรดา แก้วอาสา

ครู คศ.2

นางศรีระดา อดกลั้น

ครู คศ.2

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวขวัญเรือน คำปลิว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเมทณี ปัญญาวัล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกฤติยาณี สารสุข

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสมหวัง หมุ่ยศรี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางมลิวรรณ คำแก่นกลาง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอุไรพร ขันคำ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายเงิน พรำนัก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนริธร คำประวัติ

พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฎิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)

นาวสาวสาวิตรี ลอยเลื่อย

พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฎิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)

ว่าง

พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฎิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)

นางสาวอลิษา บุญธรรม

พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฎิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)

นางสมจิตร สุวรรณเสาร์

พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฎิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)

นางสาวชรินทิพย์ ขันธะวัตร

พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฎิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ