สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุรเดช พุ่มจันทร์

ประธานสภา
มือถือ 082-1409460

นายสุนทร เชื้อชม

รองประธานสภา
มือถือ 064-5975464

นายทิพย์ศร บุเงิน

ปลัด/เลขานุการสภา
มือถือ 098-2037894

 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายไพวัลย์ อาจสมัย

ส.อบต. ม. 1

นายโกวิน พิมพาวัฒน์

ส.อบต. ม. 3
มือถือ 063-7532727

นายบุญลอด ทองทับ

ส.อบต. ม. 4
มือถือ 062-9070687

นายเที่ยง ไพรบึง

ส.อบต. ม. 6
มือถือ 090-8357796

นางจรรยา เพตะเข้

ส.อบต. ม. 7

นายประสิทธิ์ ประจญ

ส.อบต. ม. 8

นางสาวสุภาวดี บุญละมาตร์

ส.อบต. ม. 9

นายสมจิต สอ้อนรัมย์

ส.อบต. ม. 10
มือถือ 085-1050478

นายอธิวุฒิ เครือแก้ว

ส.อบต. ม. 11

นายนวน จันทำ

ส.อบต. ม. 12

นายประพัฒน์ ลอยเลื่อน

ส.อบต. ม. 13

นายสัมฤทธิ์ โภคะชาติ

ส.อบต. ม. 14

นายวุฒิไกร บุตรศรี

ส.อบต. ม. 15

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ